Cuotas moderadoras, copagos y tarifas UPC, 2019

CUOTAS MODERADORAS
COPAGOS Y CUOTAS DE RECUPERACIÓN
INCREMENTO UPC ADICIONAL
ANEXO MUNICIPIOS ZONA ESPECIAL